Mon — sar: 8.00 AM — 16.00 PM

Panduan Akademik

Buku Panduan Penulisan Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat TA 2021/2022Lihat disini
Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Ganjil dan Genap Tahun Ajaran 2021 / 2022Lihat disini
Buku Panduan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat TA 2022/2023Lihat disini